Referat fra Generalforsamling

25/11-14

 

Igen i år var der et talstærkt fremmøde, omkring 20 mand.

 

Carsten Jensen blev valgt som dirigent og styrede med sædvanlig stil slagets gang.

 

Den afgående formand lagde ud med at berette om året der er gået. Af højdepunkter blev nævnt sidste års Jule Five-a-Side/Rafleturnering, Helsingør mesterskabet i indendørs, Det store arbejde i ungdomsafdelingen, godkendte resultater for 1. holdet og så en uforglemmelig tur til prag. Mens svigtende fremmøde til træning og 2. holdets problemer med at stille hold, trak ned.

 

Kassereren fremlagde regnskabet der løb fornuftigt rundt, bl.a. takket være nogle fine sponsorater. Der skal dog arbejdes på at finde sponsorer for næste år.

 

Et historisk kampvalg om kasserer posten blev afværget, så på ganske fredelig vis kom den nye bestyrelse til at se således ud:

 

Formand: Mohammed Saleh

Ungdomsformand: Jesper Christensen

Kasserer: Kaspar Larsen

Bestyrelsesmedlemmer: Anders OlesenStefan Holdt

Bestyrelsessuppleanter: Morten AndersenDennis Larsen

Revisor: Carsten Jensen

Revisor suppleanter: Flemming RasmussenSøren Jensen

 

Tak til afgående formand Tim Pihl og afgående kasserer Michael Rasmussen for deres store arbejde de seneste år.

 

Det blev lagt ud til medlemmerne at sørge for at der også kunne afholdes Jule Five-a-Side i år. Der var bred enighed om at bakke op herom og hjælpe til med arrangementet, så bestyrelsen ikke står alene med det.

 

Endnu engang blev de nye faciliteter ved Borupgård banen drøftet. Intet ligger fast endnu, men bestyrelsen regner med snarlig afklaring.

 

Bestyrelsen håber på at få "seniorklubben" klar til sæsonstart. Forsinkelserne skyldes at ulovlige/farlige el-installationer først skulle udbedres.