Vapnagaard fodboldklub

Afholder ordinær

Generalforsamling

Tirsdag 13-11-2018 kl.19.00

i Seniorklubben (Hovmarken 3). 

Dagsorden:

Valg af dirigent

 1. Bestyrelsens beretning

 2. Regnskabet

 3. Indkomne forslag

  1. Formand - Tim Pihl Efter tur (modtager genvalg).
  2. Kasser – Kaspar Larsen Udenfor tur (afgår).

  3. 1 Bestyrelsesmedlem – Efter tur Stefan Holdt ( ? ).

  4. 2 Bestyrelsessuppleanter.

   1. Efter tur Rasmus Durafour (modtager genvalg).

   2. Efter tur Mikkel Rasmussen (afgår).

  5. 1 revisor Efter tur Flemming Rasmussen

  6. 1 Revisor suppleant Efter tur Søren Jensen.

 4. Evt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftlig til Formanden senest 3 dage før generalforsamlingen.

Tim Pihl, Hamlets Vænge 11 B., 1. sal 3000 Helsingør tlf. 29 61 91 21 mail. Timpihl10@gmail.com