Referat fra Generalforsamling
25/11-14
 
Igen i år var der et talstærkt fremmøde, omkring 20 mand.
 
Carsten Jensen blev valgt som dirigent og styrede med sædvanlig stil slagets gang.
 
Den afgående formand lagde ud med at berette om året der er gået. Af højdepunkter blev nævnt sidste års Jule Five-a-Side/Rafleturnering, Helsingør mesterskabet i indendørs, Det store arbejde i ungdomsafdelingen, godkendte resultater for 1. holdet og så en uforglemmelig tur til prag. Mens svigtende fremmøde til træning og 2. holdets problemer med at stille hold, trak ned.
 
Kassereren fremlagde regnskabet der løb fornuftigt rundt, bl.a. takket være nogle fine sponsorater. Der skal dog arbejdes på at finde sponsorer for næste år.
 
Et historisk kampvalg om kasserer posten blev afværget, så på ganske fredelig vis kom den nye bestyrelse til at se således ud:
 
Formand: Mohammed Saleh
Ungdomsformand: Jesper Christensen
Kasserer: Kaspar Larsen
Bestyrelsesmedlemmer: Anders OlesenStefan Holdt
Bestyrelsessuppleanter: Morten AndersenDennis Larsen
Revisor: Carsten Jensen
Revisor suppleanter: Flemming RasmussenSøren Jensen
 
Tak til afgående formand Tim Pihl og afgående kasserer Michael Rasmussen for deres store arbejde de seneste år.
 
Det blev lagt ud til medlemmerne at sørge for at der også kunne afholdes Jule Five-a-Side i år. Der var bred enighed om at bakke op herom og hjælpe til med arrangementet, så bestyrelsen ikke står alene med det.
 
Endnu engang blev de nye faciliteter ved Borupgård banen drøftet. Intet ligger fast endnu, men bestyrelsen regner med snarlig afklaring.
 
Bestyrelsen håber på at få "seniorklubben" klar til sæsonstart. Forsinkelserne skyldes at ulovlige/farlige el-installationer først skulle udbedres.