DET FRIVILLIGE HJØRNE !

Bestyrelsen ønsker at bringe de frivillige kræfter i klubben frem i lyset. Dette er både de meget synlige, men også de mere usynlige kræfter, vil med tiden blive fremhævet !

 

Klik her - Jesper "Lille" Christensen