Beretning på generalforsamling den 05. november 2013.

 

Indledning.

Dette er bestyrelsen beretning for året 2013, og det er samtidig min jomfruberetning som Formand. Jeg vil gerne indledningsvis takke resten af bestyrelsen for et godt samarbejde, hvilket er grundlaget for, at jeg indtil videre tager et år mere som formand. Jeg lever dog i håbet om et kampvalg. Jeg syntes der er en rigtig god energi i klubben, og jeg har fortsat rigtig mange gode timer med resten af VFK´s medlemmer og ”hangarounds”, og det sætter jeg meget stor pris på, og det er nok den største  motivation til bestyrelsesarbejdet. I bestyrelsen har vi planer om, at arbejde videre med intern organisering, og med dette håber jeg også, der kommer en større tydelighed over, hvilke opgaver vi skal have andre medlemmer til at løfte.

 

Uden beklagelse kræver det meget tid, og derfor må jeg i endnu større grad end tidligere, tage hatten af for klubbens tidligere formænd Johnni og Bimmer, og andre der har brugt meget tid i bestyrelsesarbejdet(brødrene Jensen). Heriblandt Jesper fra den nuværende bestyrelse, der må have rundet 10 år, Mu der runder 3 år og Anders, Bøtte, og Larsen der har taget kampen op fra i år, og gerne fortsætter arbejdet. Jeg vil også nævne Bamse, der fra sit Københavner eksil, vælger at fastholde sit engagement i klubben, og gør dette med seriøsitet, og vilje til en ansvarlig økonomi. Det er dog nogle gange lidt besværligt, at gå i forhandlinger med ham.  

 

Five a side og rafling.  

Traditionen tro blev sidste års generalforsamling efterfulgt af Jule five a side og raflemesterskab. Ca. 25 mødte op til de prestigefyldte turneringer. Dagen startede kl. 11 i Borupgård hallen og fortsatte til langt ud på natten. Tak til Camilla som stod for madlavningen.  

Dette er altid en succes, så få krydset datoen af til 2013 udgaven, hvor vi vender tilbage til grusbanen.

 

Det årlige Helsingør Mesterskab.

Kalenderåret 2013 startede med VFK som arrangør af Helsingør mesterskabet i indendørs fodbold og igen med Handelsbanken som sponsor. Bimmer har endnu engang været den store arbejdskraft som styrmand, og gør dette med sikker hånd. Der skal selvfølgelig også lyde en tak til Johnny og Anton, deres stemmer i højtaleren er jo snart blevet lige så legendariske som Jørgen Leth og Rolf Sørensen til Touren.

Økonomisk er det en vigtig begivenhed for klubben, og samtidig følger der en masse kredit og positiv omtale med. Bimmer har givet håndslag på, at han fortsat vil arbejde videre med turneringen.

 

 

Det som det hele handler om – Fodbolden.

Fodboldåret startede i øvrigt med, at Carsten Jensen søgte materialer til klubben igennem HSU, hvilket han havde succes med, og derfor blev vi opgraderet med flag, lægetaske, drikkedunke m.m.

 

2013 har været et godt år i seniorafdelingen, ungdommen kæmper derimod en kamp for overlevelse, og selvom jeg ikke er meget for det, ligner det mere og mere en afvikling, selvom de mennesker der er tilbage gør en kæmpe indsats. Uanset hvad blev der endnu engang afholdt DBU fodboldskole på Sydkysten, igen styret af Bimmer, med assistance fra Claus Nielsen. Også tak til jer der fungerede som trænere.  

 

Ungdommens flagskib har i 2013 været årgang 02/03 der har deltaget i 7- mands turnering i række 4 under SBU. Per ”slagter” Andersen gør et kæmpe stykke arbejde for disse drenge, og er lige nu ånden i VFK ungdom. Mads Larsen er hans trofaste hjælper, og holdet har spillet sig til placeringer midt i rækken. De er dog ikke så gamle, at resultaterne bliver vist i tabellen. Yderligere har årgang 04, ledet af Kamilla Hammer, og de har deltaget i forskellige stævner. De to hold vil fremover starte træne sammen, og fungerer som en enhed. Jesper Christensen trækker fortsat i trådene, og motiverer til arbejde med ungdommen.

Tak Til Bo Larsen, der efter mange års tjeneste, er stoppet som leder i ungdomsklubben.

 

Seniorafdelingen har igen haft deltagelse i alle rækker. Veteran har under ledelse af Søren Jensen oplevet et fremragende år, og sluttede året af med en oprykningskamp hjemme mod Nivå Kokkedal. Desværre blev kampen tabt lidt stort, men holdet har opnået to imponerende fjedre pladser, og er et vigtigt ind put til klubben. De kører lidt deres eget løb, men en ren fornøjelse at se gamle koryfæer som Buller, Grisen, Nielsen, Laudrup, Peder, just og brødrene Jensen uddele fodboldlektioner til de lokale klubber. Jeg håber at se dem endnu mere, til klubbens forskellige arrangementer.

 

Kvinderne har igen haft hold med i 7-mands turneringen under SBU. Der har været en del udskiftning på holdet, og kun hårdt scouting arbejde fra Charlotte og co. har holdt gang i skuden. Af samme årsag blev kontingentet sat ned til 500 kr. årligt, i håbet om at gøre det mere attraktivt at være med. Desværre er der ikke blevet trænet så meget, og måske SBU´s tiltag om fodbold fitness kan være vejen frem for større deltagelse til træning (undertegnede var på SBU inspirationsdag med Charlotte, Hammer, og Kamilla vedr. dette). Uanset hvad er kvaliteten på holdet blevet større, og ikke mindst 6-0 sejren hjemme mod Jyllinge vidner om dette. Det er blevet til 4 point i foråret og 9 point i efteråret. Charlotte har meldt ud, at tiden er blevet knap, og vi skal derfor finde nye kræfter til at lede holdet.    

 

Old Boys med Holdt og Dan som holdejere har også været godt i gang, og har det seneste år oplevet en foryngelse, og vil fortsat ske de kommende år. Holdet sluttede nr. 5 i foråret, og spillede sig helt op som nr. 3 i efteråret. Kvaliteten er nok til oprykning, og mon ikke chancerne er gode i 2014. Succesen stopper ikke her, holdet er med i landspokalen og er stadig med i hatten til lodtrækningen til 1/8 dels finalen. Med til holdets pokalsucces hører, at holdet på mirakuløs vis, endnu ikke har været i kamp i turneringen J

De andre hold vælger, at blive hjemme. Jeg håber som med veteranerne, at holdet i større grad vil involvere sig i de øvrige seniorhold, og deltage i klubbens arrangementer (f.eks. træning).

 

Så er der de to herre seniorhold. 2. Holdet har kæmpet en hård kamp for overlevelse i både forår og efterår. Der har desværre været en tendens til, at det er blevet svære at stille hold i efteråret, men forhåbentlig kan vi få rettet op på det i 2014, jeg tror det kræver en endnu bedre organisering i seniorafdelingen. Tak til alle jer der har været inde over holdet, Morgan, Bøtte, Larsen, Licht og Toast.

 

Til sidst er der 1. holdet, der under ledelse af Anders(med støtte fra Larsen og Dan) har haft endnu et fornuftigt år. I foråret sluttede holdet på 7 pladsen, og i efteråret er det i stedet blevet til en 2/3.plads, og dermed er holdet inde i kampen om oprykning til serie 3, hvilket der spilles videre om til foråret.

Generelt er der komme flere unge spiller til klubben, vi har dog en udfordring i, at fastholde og motivere disse spillere til foreningslivet, træning og kamp.

 

 

 

Årets Europa tour gik til Hamborg

Tak til hver og en af jer 18 der deltog i turen til Hamborg, det er lige præcis sådan en tur, der gør det sjovest for mig at være VFKér. Historierne er mange, og jeg håber på, at vi får samlet endnu et hold til Pragturen næste år. Denne gang intensivere vi jagten på succes og opgradere hvis muligt til fly. Holdet nåede i øvrigt frem til kvartfinalen i Hamborg. 

 

Årets afslutningsfest blev holdt på sydkysten. Det er der helt sikkert meninger om, jeg syntes det var en god fornyelse, selvom traditionerne omkring laden blev brudt. Det krævede færre frivillige timer, og økonomien var den samme. DJ på balkonen, en svensker bag baren og hæderspriser til de udvalgte, så bliver det ikke bedre. Og for en gang skyld har vi efterladt et positivt omdømme, og er inviteret tilbage af cafeen.

 

I forlængelse af festen fik klubben en ny pressemedarbejder. Henriette Weber lavede i forlængelse af dette en række indlæg til den lokale presse, og vi fik på den måde noget omtale. Tak for indsatsen.

 

Til sidst lidt om lokaler og Baner. Seniorklubben er med i næste etape af renoveringen, og sættes i gang omkring nytår, det bliver godt med lidt nye omgivelser. Baren er fortsat styret af Mark og Larsen, og det har givet en rimelig indtægt med få succesfulde arrangementer. Ungdommen har flyttet træningssted til Borupgård. Der er sat byggeri i gang ved Hullet, der kommer en multihal, og det kan tænkes vi bliver inviteret med. Gymnasiet ønsker en eller flere foreninger med tilknytning til hallen og nærmiljøet. Samtidig er der igen kommet liv omkring baner i færgevejskorridoren, vi er dog ikke gået meget ind i dialogen, det er nærmere kommunen der informerer. Vi ser hvad der sker, og om der åbner sig nogle muligheder. Lige nu er udfordringen nok, at finde de mennesker der skal løfte klubben udover det aktivitetsniveau vi har nu. Udfordringen er især på ungdomsniveau, og hvis nogle har interesse, skal i bare sige til….   

 

For at slutte af med en fest, kan jeg nævne forrige weekends efterårsafslutning i seniorafdelingen. Festen blev holdt på Holger, og havde deltagelse af 35 spillere fordelt på alle hold.

 

Tak for 2013. Jeg håber på endnu flere af de sjove fodbold timer. Tænk VFK som et fællesskab og netværk, der eksisterer så længe vi hver især, fortsat byder ind med det vi kan. Jo flere der tænker ud over sit primære hold, jo stærkere kan vi blive.

 

Skål på, at jeg ikke længere er jomfru i denne sammenhæng.

 

På bestyrelsens vegne

 

Formand

 

Tim Pihl