Referat fra Generalforsamling 5/11-13

Bestyrelsen var stærkt repræsenteret ved Tim, Bamse, Mu, og suppleanterne Bøtte og Dennis og derudover var 10-15 medlemmer fremmødt. Carsten Jensen blev udnævnt til dirigent.

Formanden lagde ud med at berette om året der er gået. Lige fra jule five-a-side, over opstarten, forbi dameholdet, old boys og ungdomsafdelingen, omkring medlemstallet, via festerne og europatouren, hen mod fodboldskolen, og til sidst et godt efterår for 1. holdet der stadig har mulighed for oprykning.

Bimmer tilføjede at hvis klubben skulle fortsætte med at arrangere fodboldskole, så var der brug for mere hjælp og opbakning fra klubben og de øvrige medlemmer. 

Søren nævnte at han godt mente at veteranerne kunne hjælpe til hvis 2. holdet havde svært ved at stille hold. 

Dernæst gennemgik Bamse regnskabet. I hovedtræk var resultatet meget lig sidste år. Der havde dog været færre indtægter fra kontingent og arrangementer, hvilket til gengæld var opvejet af større sponsor indtægter.

Bestyrelsen havde modtaget et forslag fra Carsten Jensen vedrørende at lade revisorerne blive valgt for 2 år på skift, i stedet for at begge var på valg samtidig. Forslaget blev vedtaget.

Alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer der var på valg stillede op igen, og blev genvalgt. 

Under eventuelt blev følgende diskuteret:

Bamse nævnte at man for at gøre tingene mere enkle fremover ville holde bar regnskabet mere adskilt fra klubbens regnskab. Dette medførte en del diskussion, men da bestyrelsen stadig er repræsenteret i barudvalget og barudvalget stadig skal rapportere til bestyrelsen, var der enighed om at det gav god mening. 

Søren efterlyste en liste med mulige dommere man kunne kontakte såfremt der manglede en til at dømme en kamp. Bestyrelsen syntes det var en god ide og lovede at udarbejde en sådan liste.

Bestyrelsen forklarede at man brugte meget tid på at opkræve kontingent og ønskede derfor at drøfte en ny kontingent struktur med de fremmødte. Men endnu er der ikke besluttet nogen ændringer. 

Og dermed var der ikke mere på programmet. Tak til de fremmødte for god ro og orden.