Vapnagaard fodboldklub

Afholder ordinær

Generalforsamling

Tirsdag 05-11-2013 kl.19.00

Seniorklubben Blishøj 6 kld.

Dagsorden:

Valg af dirigent

  1. Bestyrelsens beretning
  2. Regnskabet
  3. Indkomne forslag
  4. Valg.
  1. Kasser.

Efter tur Michael Rasmussen (modtager Genvalg)

  1. 1 Bestyrelsesmedlem

Efter tur.Jesper Christensen (modtager genvalg)

  1. 1 Bestyrelsesmedlem

Efter tur Muhammet Saleh (modtager genvalg)

  1. 2 Bestyrelsessuppleanter.

Efter tur Morten Andersen (modtager genvalg)

Efter tur Dennis Larsen (modtager genvalg)

  1. 2 Revisor

Efter tur Flemming Rasmussen (modtager genvalg)

Efter tur Carsten Jensen (modtager genvalg)

Revisor suppleant

Johnni Christensen (modtager genvalg)

  1. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftlig til Formanden senest 3 dage før generalforsamlingen.

Tim Pihl, Strandgade 21, 1. sal 3000 Helsingør tlf. 29 61 91 21 mail. Timpihl10@gmail.com