Nyt klubhus og baner til Vapnagaard FK

DETTE VAR IKKE HELT SANDT - 1. APRIL

Formand Tim Pihl og ungdomsformand Jesper Christensen har på det seneste deltaget i møder vedr. fælledlignende baner i færgevejs korridoren. Den eksisterende bane på Borupgård skolen bliver godkendt som SBU bane, og der vil blive etableret en fælledbane i forlængelse på græsset imellem Borupgård og Vapnagård. Borupgårdskolen vil blive brugt til omklædning.

 

Efter seneste byrådsmøde har kommunen frigivet penge til nyt klubhus, og der er fundet inspiration i Frederikshavn. Følg nedenstående link, som viser hvordan den nuværende container VFK har til rådighed i ungdommen, skal være udgangspunktet for et nyt klubhus.

 

Helsingør kommune udtaler; "Vapnagaard FK fortjener deres eget sted, deres sociale arbejde har igennem mange år været unikt for området, og derfor ser vi dette som en invistering i områdets børn og unge"....  Vapnagaard FK takker byrådet i Helsingør Kommune for det ekstraordinære tilskud til klubhus. Klubben har ønsket dette i de seneste 25 år, og etableringen vil selvfølgelig kræve frivillig arbejdskraft fra klubbens håndværkere...

Det hele skulle gerne stå færdigt til sæsonen 2015.

 

Klik her - Se inspiration til nyt klubhus